Tag

laser tag

Strategija

Žaidžiant panašaus pajėgumo komandoms, komandos kapitonui bei žaidėjams pravartu žinoti keletą taktinių krypčių, kurios įgalintų turėti pranašumą lygiavertės komandos atžvilgiu.

Teritorijos kontrolė

Teritorijos kontrolės tikslas – valdyti didesnę (lyginant su priešininku) labirinto dalį. Tai galima padaryti užėmus geresnes pozicijas su galimybe matyti bei apšaudyti didesnę teritorijos dalį visomis kryptimis. Kuo sėkmingiau sprendžiama ši užduotis, tuo sudaromos geresnės galimybės nevaržomai judėti, rengiant atakas. Teritorijos kontrolės privalumas griauna priešininkų planus. Žaidėjų susibūrimas į vieną vietą (ypač prie bazės), labai pablogina komandos pozicijas. Visų pirma: taikinių grupė lengvai pašaunama viena šūvių serija, antra, nušovus vieną gynėją, lengvai galima užpulti kitą arba bazę, negaištant laiko prisiartinimui.

Kovos už teritoriją technika:

1. Nukovus priešininką, reikia užimti jo atsilaisvinusią teritoriją ir netikėtai atakuoti, tapusius matomais, jo komandos narius (nematančius Jūsų, stovinčius į Jus nugara arba šonu). Šaudyti reikia nesiartinant, iš pozicijos su priedanga. Tokiu būdu suardoma priešininkų gynyba, o kartais net puolimas, užimama nauja erdvė. Tuo pačiu Jūs atkreipiate dėmesį į save, priversdami gynėjus atremti atakas vienu metu iš kelių pusių.

 

2. Pašautą priešininką būtina priversti bėgti ir slėptis. Pasiekti rezultatą galima nepaliaujamai šaudant į “negyvą” priešininką iš už slėptuvės. Negalėdamas pašauti oponento “atgijimo” metu, jis bus priverstas keisti savo pozicijas, kad neprarastų taškų.

 

3. Judant labirintu reikia stengtis užimti laisvas teritorijas, o ne glaustis prie savo komandos draugų. Išimtis, kai norima draugą pridengti savimi. Jeigu vienas žaidėjas bėga priekyje, geriau truputį atsilikti, kad galėtumėte pridengti jį iš nugaros ar iš šonų. Pateisinama priežastis – galimybė dviese prasmukti arčiau priešo bazės ir ten užimti strategiškai labai svarbias pozicijas.

 

4. Renkantis vietą pasalai, reikia atsižvelgti į pozicijos efektyvumą. Jeigu aplink žaidimas nevyksta, tai vienas taiklus šūvis per minutę sėdėjimo, žinoma, duos komandai taškus, tačiau per tą laiką, komanda žais mažesne sudėtimi – be vieno pasislėpusio žaidėjo. Šioje vietoje yra vienas niuansas. Jeigu komanda perėmė iniciatyvą, tai pravartu iš pasalos apšaudyti kuo didesnį plotą. Jeigu atvirkščiai, tai sėdintis pasaloje turi būti kuo geriau pasislėpęs, nors negalės kontroliuoti didelės teritorijos. Nes neturėdama iniciatyvos, visa komanda paprastai užima gynybinę poziciją, koncentruodamasi savo bazės teritorijoje.

 

5. Nežiūrint didelės teritorijos kontroliavimo privalumų, gynyboje kartais tenka griebtis kompaktiško žaidėjų išdėstymo/grupavimo. Labai tinka gynybinės taktikos, taikomos krepšinyje. Gynyboje esantys žaidėjai, pasislėpę už šoninių pertvarų, gali puikiai dengtis, pasisukę nugara į varžovus.

Veiksmų suderinimas

Antra strateginė komandos sėkmės priežastis – sinchroniškas veikimas. Sunku sudaryti priešininkui pavojingas situacijas pavieniais, nekoordinuotais išpuoliais. Net palyginti lėta, dviejų ar trijų žaidėjų organizuota ataka vienu metu, yra kelis kartus efektyvesnė.

Veiksmai:

1. Jeigu kas nors iš Jūsų komandos juda į priekį, o Jūs galite jam padėti, nerizikuodami savimi ir neužleisdami teritorinių pozicijų, judėkite kartu. Galimi du tikslai: atakuoti tą patį taikinį iš kitos pusės, arba nepastebimai išsiveržti į priekį, kol nukreiptas priešininkų gynybos dėmesys. Tik stenkitės su savo partneriu neatsidurti vienoje ugnies linijoje. Jeigu nepatogu arba pavojinga partnerį palaikyti prasiveržimu, padėkite jam šaudymu.

 

2. Padėkite komandos draugams. Stenkitės nukauti jų persekiotojus ir perspėkite apie gresiantį pavojų. Ypač Jūsų pagalba reikalinga naikinant užsimaskavusius priešus.

 

3. Gynyboje reikia elgtis atvirkščiai. Jeigu žaidėjai išbėgo į priekį aiškintis su bazės puolėjais, pasistenkite gerai pasislėpti. Pridenkite juos ugnimi iš patogios, nepažeidžiamos pozicijos.

Fiksuotos žaidėjų padėtys ir užduotys

Kaip parodė praktika, priskirti konkrečiam žaidėjui konkrečią teritoriją ar veiksmų planą, praktiškai neįmanoma. Priešininkų žaidėjai gali atsirasti iš bet kur ir nenuspėjamu skaičiumi. Net žaisti poromis yra labai sunku ir neefektyvu. Visi pasiruošimai nueina niekais, kai porininkas pašaunamas ir 6 sekundes stengiasi pasislėpti. Stengtis jį visada ginti, reiškia atiduoti iniciatyvą priešininkui, leisti užkariauti geresnes pozicijas, didesnę teritoriją. Be to, Jūs fiziškai negalėsite to padaryti. Žaidimas toks dinamiškas, kad tikrai nėra laiko pažinti reikalingą žaidėją. Kai visas dėmesys sukauptas į priešininkus, saviškių liemenių spalva matoma vos akies krašteliu. Tik su artimiausiai esančiu žaidėju, kas jis bebūtų, galima sėkmingai rengti ataką, padėti jam gynyboje, derinti bendrus veiksmus.

 

Taktika

Patyrusiose komandose žaidėjų rolės paprastai skirstomos į: <<puolėjus>>, <<gynėjus>> ir <<vidurinės linijos>> žaidėjus. Apžvelgsime kiekvienos rolės ypatumus.

1. PUOLĖJAI

Rekomenduojama bazę pulti tuo pačiu metu iš skirtingų vietų. Šaudyti patartina nuolat, net jeigu nematote potencialių priešų. Labai svarbu numatyti, kur gali slėptis priešininkų gynėjai, kad nepatekti į kryžminę ugnį.

 

Labai svarbu atakuojantiems suderinti savo veiksmus. Pavyzdžiui, kol vienas puolėjas bando veržtis link priešų bazės, antras slepiasi už artimiausios priedangos. Pirmąjį puolėją neišvengiamai pašauna gynėjai. Bet, tuo metu, antrasis nukenksmina atsidengusius priešų gynėjus ir tuoj pat pereina į ataką. Jeigu jam bazės paimti nepavyks, dėl atgyjančių gynėju, tai tuo tarpu, atgys pirmasis puolėjas… Po daugkartinio tokio ciklo kartojimo, yra daug šansų bazę paimti. Tokia taktika reikalauja iš puolėjų geros fizinės formos ir veiksmų sinchronizacijos.

 

Jeigu visa priešininkų komanda perėjo į gynybą, naudokite tokį metodą. Uždarykite visus praėjimus iš besiginančių teritorijos, kad nė vienas priešininkas neturėtų galimybės nepastebimai atakuoti Jūsų bazės. Keli žaidėjai turi užimti patogias pozicijas su tolimai prašaunamomis teritorijomis ir laikyti gynėjus nepertraukiamai apšaudant. Tuo tarpu, 2 arba 3 puolėjai nuolat imituoja prasiveržimus, neleisdami gynėjams ramiai sėdėti pasislėpus, bei išviliodami juos į snaiperių apšaudomas teritorijas. Kol gynėjai, susikaupę, tramdys “išsišokėlius”, tolimiems snaiperiams gali atsirasti puiki galimybė netikėtam bazės šturmui.

 

Nuolat šūkaudami, bendraukite su savo komanda. Apsikeitimas informacija, labai padeda atakoje derinant veiksmus. Naudokite šūksnius: “vienas po baze”, “gynėjas iš kairės” ir t.t…

 

Po bazės paėmimo, geriau puolėjams atsitraukti į vidurinę liniją, kadangi priešininkai, naudodamiesi pusę minutės trunkančiu savos bazės nepažeidžiamumu, gali žaibiškai kontratakuoti. Be to, puolėjui, paėmusiam bazę, verta apsikeisti rolėmis su gynėju arba vidurio linijos žaidėju, kad komanda turėtų galimybę paimti bazę dar kartą.

2. GYNĖJAI

Įprasta manyti, kad gynėjai turi slėptis pasalose, laukdami tinkamo momento šūviui. Bet akivaizdu, kad nejudantis žaidėjas yra žymiai lengviau pažeidžiamas ir nuspėjamas už nuolat keičiantį savo pozicijas. Todėl, efektyvesnė taktika, tada, kai aplink bazę sukiojasi nedaugiau vieno gynėjo, o kiti, saugodami bazės prieigas, nuolat juda iki vidurio linijos pozicijų. Esant pavojui, gynėjai nedelsiant atsitraukia atgal.

 

Gynybos taktika turi būti organizuojama ne tik siekiant nukauti priešininką, kuris vis tiek “atgys” ir tęs ataką, o reikia stengtis priešą sulaikyti, “palydėti” tolyn nuo savo bazės. Tam reikia skirti ypatingą dėmesį. Jeigu Jūs, gindamasis, nušovėte puolėją, tai reikia jį laikyti nuolatiniame apšaudyme tol, kol Jus nudės, arba kol nušautasis pabėgs. Bėgantis, nušautas, puolėjas dažnai nespėja pasislėpti per tam skirtas 6 sekundes. Labai malonu pasinaudoti galimybe – dar kartą pykštelti jam į nugarą. Išstumdami priešininkus iš savo teritorijos, gynėjai išblaško puolančiųjų pajėgas bei neleidžia organizuoti sinchroniško puolimo iš visų pusių.

 

Šūksniais informuokite komandos draugus apie priešininko veiksmus Jūsų teritorijoje. Taip galėsite prisišaukti pastiprinimo, bei padėsite orientuotis situacijoje. Jeigu Jūsų bazė paimta, nedelsiant pulkite į ataką! Artimiausias 30 sekundžių Jums vis tiek nėra ką saugoti. Masinis visos komandos puolimas suteikia daug šansų užkariauti priešininkų bazę ir susigrąžinti prarastus taškus.

3. VIDURINĖ LINIJA

Tai vienas arba du žaidėjai, kurių užduotis labirinto viduryje medžioti priešininkus. Efektyviausia, kai šaudant į nugaras, medžiojami priešingos komandos puolėjai. Šiems žaidėjams tenka didžiausias fizinis krūvis. Jie nuolat dalyvauja dvikovose, kontroliuodami  didelę teritoriją bei stumia priešininkus toliau nuo bazės į vidurinę liniją.

 

Patarimas. Jeigu Jūs – silpnesnė komanda, pralaimite ir negalite užkariauti bazės, keiskite taktiką! Pavyzdžiui, visai nebeatakuokite. Visa komanda laikykite atakuojantį priešininką ir šitaip rinkite taškus. Kuriam laikui, ši taktika pasiteisins. Kartais pravartu padaryti ką nors visiškai netikėto. Pavyzdžiui, garsiai rėkiant pulti priešo bazę visa komanda! Rezultatas taškais sunkiai nuspėjamas, bet tai tikrai nustebins ir apstulbins priešininkus. Negalėdami atsitokėti, jie neteks žado 🙂