Skip to main content

Žaidžiant panašaus pajėgumo komandoms, komandos kapitonui bei žaidėjams pravartu žinoti keletą taktinių krypčių, kurios įgalintų turėti pranašumą lygiavertės komandos atžvilgiu.

Teritorijos kontrolė

Teritorijos kontrolės tikslas – valdyti didesnę (lyginant su priešininku) labirinto dalį. Tai galima padaryti užėmus geresnes pozicijas su galimybe matyti bei apšaudyti didesnę teritorijos dalį visomis kryptimis. Kuo sėkmingiau sprendžiama ši užduotis, tuo sudaromos geresnės galimybės nevaržomai judėti, rengiant atakas. Teritorijos kontrolės privalumas griauna priešininkų planus. Žaidėjų susibūrimas į vieną vietą (ypač prie bazės), labai pablogina komandos pozicijas. Visų pirma: taikinių grupė lengvai pašaunama viena šūvių serija, antra, nušovus vieną gynėją, lengvai galima užpulti kitą arba bazę, negaištant laiko prisiartinimui.

Kovos už teritoriją technika:

1. Nukovus priešininką, reikia užimti jo atsilaisvinusią teritoriją ir netikėtai atakuoti, tapusius matomais, jo komandos narius (nematančius Jūsų, stovinčius į Jus nugara arba šonu). Šaudyti reikia nesiartinant, iš pozicijos su priedanga. Tokiu būdu suardoma priešininkų gynyba, o kartais net puolimas, užimama nauja erdvė. Tuo pačiu Jūs atkreipiate dėmesį į save, priversdami gynėjus atremti atakas vienu metu iš kelių pusių.

 

2. Pašautą priešininką būtina priversti bėgti ir slėptis. Pasiekti rezultatą galima nepaliaujamai šaudant į “negyvą” priešininką iš už slėptuvės. Negalėdamas pašauti oponento “atgijimo” metu, jis bus priverstas keisti savo pozicijas, kad neprarastų taškų.

 

3. Judant labirintu reikia stengtis užimti laisvas teritorijas, o ne glaustis prie savo komandos draugų. Išimtis, kai norima draugą pridengti savimi. Jeigu vienas žaidėjas bėga priekyje, geriau truputį atsilikti, kad galėtumėte pridengti jį iš nugaros ar iš šonų. Pateisinama priežastis – galimybė dviese prasmukti arčiau priešo bazės ir ten užimti strategiškai labai svarbias pozicijas.

 

4. Renkantis vietą pasalai, reikia atsižvelgti į pozicijos efektyvumą. Jeigu aplink žaidimas nevyksta, tai vienas taiklus šūvis per minutę sėdėjimo, žinoma, duos komandai taškus, tačiau per tą laiką, komanda žais mažesne sudėtimi – be vieno pasislėpusio žaidėjo. Šioje vietoje yra vienas niuansas. Jeigu komanda perėmė iniciatyvą, tai pravartu iš pasalos apšaudyti kuo didesnį plotą. Jeigu atvirkščiai, tai sėdintis pasaloje turi būti kuo geriau pasislėpęs, nors negalės kontroliuoti didelės teritorijos. Nes neturėdama iniciatyvos, visa komanda paprastai užima gynybinę poziciją, koncentruodamasi savo bazės teritorijoje.

 

5. Nežiūrint didelės teritorijos kontroliavimo privalumų, gynyboje kartais tenka griebtis kompaktiško žaidėjų išdėstymo/grupavimo. Labai tinka gynybinės taktikos, taikomos krepšinyje. Gynyboje esantys žaidėjai, pasislėpę už šoninių pertvarų, gali puikiai dengtis, pasisukę nugara į varžovus.

Veiksmų suderinimas

Antra strateginė komandos sėkmės priežastis – sinchroniškas veikimas. Sunku sudaryti priešininkui pavojingas situacijas pavieniais, nekoordinuotais išpuoliais. Net palyginti lėta, dviejų ar trijų žaidėjų organizuota ataka vienu metu, yra kelis kartus efektyvesnė.

Veiksmai:

1. Jeigu kas nors iš Jūsų komandos juda į priekį, o Jūs galite jam padėti, nerizikuodami savimi ir neužleisdami teritorinių pozicijų, judėkite kartu. Galimi du tikslai: atakuoti tą patį taikinį iš kitos pusės, arba nepastebimai išsiveržti į priekį, kol nukreiptas priešininkų gynybos dėmesys. Tik stenkitės su savo partneriu neatsidurti vienoje ugnies linijoje. Jeigu nepatogu arba pavojinga partnerį palaikyti prasiveržimu, padėkite jam šaudymu.

 

2. Padėkite komandos draugams. Stenkitės nukauti jų persekiotojus ir perspėkite apie gresiantį pavojų. Ypač Jūsų pagalba reikalinga naikinant užsimaskavusius priešus.

 

3. Gynyboje reikia elgtis atvirkščiai. Jeigu žaidėjai išbėgo į priekį aiškintis su bazės puolėjais, pasistenkite gerai pasislėpti. Pridenkite juos ugnimi iš patogios, nepažeidžiamos pozicijos.

Fiksuotos žaidėjų padėtys ir užduotys

Kaip parodė praktika, priskirti konkrečiam žaidėjui konkrečią teritoriją ar veiksmų planą, praktiškai neįmanoma. Priešininkų žaidėjai gali atsirasti iš bet kur ir nenuspėjamu skaičiumi. Net žaisti poromis yra labai sunku ir neefektyvu. Visi pasiruošimai nueina niekais, kai porininkas pašaunamas ir 6 sekundes stengiasi pasislėpti. Stengtis jį visada ginti, reiškia atiduoti iniciatyvą priešininkui, leisti užkariauti geresnes pozicijas, didesnę teritoriją. Be to, Jūs fiziškai negalėsite to padaryti. Žaidimas toks dinamiškas, kad tikrai nėra laiko pažinti reikalingą žaidėją. Kai visas dėmesys sukauptas į priešininkus, saviškių liemenių spalva matoma vos akies krašteliu. Tik su artimiausiai esančiu žaidėju, kas jis bebūtų, galima sėkmingai rengti ataką, padėti jam gynyboje, derinti bendrus veiksmus.